Reglament

Actualitzat 25/01/2024

13 PROVES

El Circuit a Peu Marina Alta està compost per 13 proves: Xàbia, Calp, Gata de Gorgos, Teulada, El poble Nou de Benitatxell, El Verger, Dénia, Portal de la Marina, Pego, Jesús Pobre,  Pedreguer, Ondara i Benissa. Està organitzat pels clubs i la ASSOCIACIO CULTURAL A PEU LA MARINA (CIF- G-54601307)

Les normes i categories aplicables seran les mateixes per a les 13 carreres En el 26é Circuit a Peu Marina Alta puntuen totes les proves, i el regal final s’obtindrà en participar en almenys 8 proves de les 13.

ART.1 - RECOLLIDA DORSALS

Els corredors inscrits en el Circuit podran recollir el dorsal-xip en les 5 primeres carreres puntuables del Circuit (del 25 de Febrer fins al 6 d’Abril: Xàbia, Calp, Gata de Gorgos , Teulada i Benitatxell Passada aquesta data, ja no s’entregarà cap dorsal.

EN TOTES LES CURSES SERÀ IMPRESCINDIBLE PER A RECOLLIR EL DORSAL MOSTRAR EL #DNI. Aquesta norma serà aplicable a tots els participants ja siguen inscrits en el Circuit o inscrits carrera a carrera.

Els participants inscrits en el Circuit hauran de mantindre el mateix dorsal durant tot el Circuit. Aquell corredor que perda el dorsal i desitge un duplicat, haurà d’abonar 5 euros. Aquest duplicat serà vàlid per a la resta del Circuit. Els duplicats es podran sol· licitar fins a les 14.00 h del divendres abans de cada prova.

Excepcionalment, el dia de la carrera es podrà fer un dorsal provisional (sols vàlid per a aqueixa carrera) El termini per a sol·licitar el duplicat provisional finalitza 30 minuts abans de l’eixida de la prova reina. Per a obtindre el dorsal provisional es tindrà d’abonar 5 euros.

En les categories menors (sempre amb autorització paterna/materna) es podrà realitzar la inscripció en una categoria superior a la categoria establida per l’any de naixement. Inscriure’s en la categoria superior suposa que el menor haurà de participar en la resta del circuit en la mateixa categoria, sense possibilitat de tornar a la categoria que li hauria correspost per la seua edat.

ART.2 - SISTEMA DE PUNTUACIÓ DEL CIRCUIT

Puntuarán tots els participants del Circuit, siga com siga la seua categoria (DE BENJAMINS FINS A VETERANS G) sempre que estiguen inscrits en el Circuit. Es considera com a data d’inscripció en el Circuit el dia de pagament de la quota d’inscripció..

ART.3 - CLASSIFICACIONS

En cada cursa puntuable hi haurà diferents classificacions del Circuit:

XIQUETS. CATEGORIES BENJAMINS FINS A CADETS

 • General Categories (Menors)
  Classificació general per categories: puntuaran els 8 millors resultats de cada atleta segons la seua categoria (de Benjamins fins a Juvenils)

ADULTS. CATEGORIES SUB 23 PROMESES FINS A VETERANS G

 • General Masculina i General Femenina.
  Classificació general masculina i femenina: puntuaran els 8 millors resultats de cada atleta segons el seu sexe.
 • General Categoríes
  Classificació general per categories: puntuaran els 8 millors resultats de cada atleta segons la seua categoria (de Promesa SUB 23 fins a Veterans G)
 • General de Clubs
  Classificació general per clubs. S’establirà una classificació general de tots els participants del Circuit en cada cursa puntuable. Puntuaran els 10 primers membres de cada Club, independentment del seu sexe.
 • General Femenina de Clubs
  Classificació general femenina per clubs. S’establirà una classificació general de totes les participants del Circuit en cada cursa puntuable. Puntuaran les 5 primeres corredores de cada Club.
 • Comptarà com a club el de la inscripció original.
 • No es podran fer canvis de Club una vegada comence el Circuit.
 • Només es permetrà el canvi de club quan el corredor passe a ser Independent.
 • Els punts acumulats fins a la data del canvi es conservaran pel club d’origen.

* Es considera com a inici del Circuit: la primera cursa del Circuit en la qual es participe, bé siga la primera, segona, tercera, quarta, etc. del calendari) . El canvi es podrà sol·licitar fins al divendres anterior a la realització de la primera prova del Circuit en la qual es participe.

ART.4 - TROFEUS

Per a obtindre els guanyadors finals es sumaran els 8 millors resultats de les proves puntuables disputades, amb un mínim de huit proves.

MENORS

 • Trofeus per Categories. Als 3 primers classificats de cada categoria (des de Benjamins fins a Juvenils)

ADULTS

 • Trofeus general Masculina i Femenina. Als 3 participants que sumen major nombre de punts en la classificació general femenina i masculina.
 • Trofeus per categories. Als 3 primers classificats de cada categoria (des de Sènior fins a Veterans G)
 • Trofeu Clubs. Trofeu als 3 primers Clubs classificats (per a la classificació de clubs es tindran en compte els 9 millors resultats)
 • Trofeu Femenina Clubs. Trofeu als 3 primers Clubs classificats (per a la classificació femenina de clubs es tindran en compte els 9 millors resultats)

Els guanyadors dels trofeus del Circuit, estaran convidats al Sopar/Gala Final. Els trofeus poden ser acumulatius, però no la invitació al sopar, que serà personal. El trofeu de clubs dona dret a una invitació per Club.

ART.5 - DESEMPAT

En cas d’empat prevaldrà aquell participant que haja disputat més proves puntuables. En cas de continuar l’empat aquell que haja obtingut millors posicions.

ART.6 - RESOLUCIÓ DE DUBTES

En cas de dubte prevaldrà el criteri de l’organització.

ART.7 - OBSEQUIS I SOPAR DE GALA

Els obsequis del Circuit s’entregaran en finalitzar la prova de Benissa. Tindran obsequi especial del Circuit tots els participants que finalitzen almenys 8 de les 13 proves puntuables, siga quina siga la seua categoria des de Benjamins fins a Veterans G. Els trofeus dels guanyadors del Circuit s’entregaran en el Sopar/gala final del Circuit.

ART.8 - DESQUALIFICACIONS

 • Art.8.1 – XIP DE UN ALTRE. Podrà ser motiu de desqualificació el fet de córrer amb el dorsal o el xip d’un altre corredor, no comptant per tant la prova com a disputada. En aquest cas tots dos participants quedaran desqualificats del Circuit. Es perdrà el dret al regal final del Circuit, així com a classificacions, trofeus i la participació en les proves que falten per a disputar.

L’exclusió del Circuit suposa la retirada del dorsal en la prova on s’ha infringit el reglament, o en la següent prova on puga ser localitzat/a l’infractor/a. A partir d’aquest moment al no disposar de dorsal, no podrà participar en la resta de curses. Si vol participar en alguna cursa haurà d’inscriure’s prova a prova. Addicionalment s’impedeix la inscripció en el Circuit durant 1 any. Si que es permet la inscripció prova a prova.

 • Art.8.2 DORSAL.

– Podrà ser motiu de desqualificació:

 • Art.8.2.1. Correr sense dorsal.
 • Art.8.2.2. Correr sense xip.
 • Art.8.2.3. Correr amb un dorsal no facilitat per la organització.

– Desqualificació amb pèrdua de classificació i punts:

 • Art.8.2.4. PORTAR EL DORSAL EN UN LLOC NO VISIBLE. El dorsal sempre haurà d’anar col · locat en la part davantera, i visible en el moment d’entrar en Meta. No es podrà retallar ni manipular el dorsal. No es podrà ocultar el patrocinador.
 • Art.8.2.5. Córrer amb un carret de bebé o similar.
 • Art.8.2.6. Correr amb animals.
 • Art.8.2.7. Entrar en meta acompanyat de xiquets xicotets.
 • Art.8.3 NO COMPLETAR RECORREGUT. No completar la totalitat del recorregut.
 • Art.8.4 DADES ALTERADES. Facilitar dades alterades o incompletes en la inscripció.
 • Art.8.5 COMUNICACIÓ. L’organització es reserva la facultat d’impedir la participació en pròximes edicions, i la possibilitat de transmetre informació als organitzadors de les proves vinculades al Circuit, perquè actuen en conseqüència, sempre que es comprove qualsevol irregularitat comesa per algun corredor, com a falsificació de dades, categories, no completar el recorregut, participar amb dorsal o xip d’un altre corredor, comportament antiesportiu, etc.
 • Arte.8.6 COMPTABILITZACIÓ. Sol · licitar la comptabilització de prova disputada després d’haver infringit el reglament en aqueixa prova.
 • Art.8.7 AJUDES. Rebre ajudes externes per a completar la prova (no es considera ajuda la suplementació sòlida o líquida) Es considera ajuda rebre impuls per part uns altres o remolcar de forma continuada en el temps i/o la distància. L’ajuda haurà de suposar-se amb una força suficient com per a alterar la velocitat de marxa. El comité de jutges serà el responsable de valorar si l’ajuda ha sigut suficient per a alterar els resultats de la prova.
 • Art.8.8 TANCAMENT DE CONTROL. Passar pels punts de tancament de control amb més temps de l’establit. En totes les curses s’estableixen dos punts de tancament de control. #Km 5 – 0.37:30 hores – Meta 01.15:00 hores. En aqueix moment l’organització tindrà la potestat de retirar al corredor/a de la carrera.
 • Art.8.9 NO PRESÈNCIA EN LLIURAMENT DE TROFEUS. La NO presència en la cerimònia de lliurament de trofeus dels guanyadors de les diferents categories, suposarà automàticament la pèrdua de punts del Circuit de les diferents classificacions.
  (ES PERMETRÀ EN CASOS MOLT EXCEPCIONALS DE FORÇA MAJOR QUE UN COMPANY/A PUGA RECOLLIR EL TROFEU UNA SOLA VEGADA EN TOT EL CIRCUIT. TOT AIXÒ S’HAURÀ DE NOTIFICAR A L’ORGANITZACIÓ 24H ABANS DE LA CELEBRACIÓ DE LA PROVA AL CORREU INFO@CIRCUITAPEU.COM)

Tot atleta que no complisca el reglament de cada prova o el reglament general del Circuit, podrà ser desqualificat per l’organització i per tant no sumarà els punts, que li corresponen pel lloc d’arribada, ni comptarà la prova com a disputada.

ART.9 - SEGUR

Tots els organitzadors declaren disposar d’una assegurança d’accidents esportius i una pòlissa de responsabilitat civil que cobrirà als participants. La cobertura de l’assegurança d’accidents serà com a mínim l’establida en el Reial decret 849/1993

Per a rebre la cobertura de l’assegurança s’haurà de notificar qualsevol incidència mèdica en les 24 hores posteriors a a la finalització de cada cursa.

 • No està permés córrer amb carret de xiquets.
 • No està permés córrer amb gossos o altres animals.
 • No està permés entrar en meta acompanyat de xiquets xicotets.
 • Qualsevol infracció d’aquests punts suposa que l’infractor/a no estarà cobert/a pel segur i serà el/la responsable del danys produïts, ja siguen danys propis o danys a tercers.

ART.10 - RECLAMACIONS I AL·LEGACIONS

Les reclamacions i al · legacions es faran per escrit enviant un email a: info@circuitapeu.com

 • Art. 10.1 – Les reclamacions sobre incompliment del reglament del Circuit (dorsals no visibles, córrer amb gossos, etc) seran tractades pel Comité Disciplinari del Circuit, (CDC) format per tres representants de diferents clubs organitzadors.
 • Art. 10.2. – El/la participant disposarà de 72 hores des que se li notifique la possible sanció per a presentar al · legacions per email a l’adreça info@circuitapeu.com
 • Art. 10.3. – Les apel · lacions seran tractades per Comité d’Apel · lacions del Circuit (CAC) format per tres representants de clubs organitzadors. Aquest comité estarà integrat per tres clubs diferents als clubs que formen el Comité Disciplinari del Circuit.
 • Art. 10.4. – El Comité d’Apel · lacions del Circuit (CAC) disposarà de 48 hores, a comptar des que es presenta l’al · legació per a emetre una resolució i informar l’interessat per escrit de si es confirma o revoca la possible sanció. Aquesta resolució passarà a ser definitiva, posant fi al procés d’al · legacions.
 • Art. 10.5. – Les reclamacions sobre les classificacions del Circuit seran tractades pel Comité de Jutges del Circuit, (CJC) format per un representant de cadascun dels 12 Clubs organitzadors.

ART.11 - DISTÀNCIES EN LES CURSES

L’organitzador local de cada prova serà l’encarregat facilitar i verificar les distàncies a córrer així com dirimir les possibles reclamacions sobre les classificacions de la seua prova.

ART.12 - DRETS D'IMATGE

Els participants autoritzen la captura en format videogràfic i fotogràfic de la seua imatge durant les proves, i la posterior difusió i utilització promocional per qualsevol mitjana de reproducció. La cessió es realitza de manera gratuïta. Una vegada publicades les imatges, els participants podran demanar la retirada d’aquelles que consideren inoportunes.

ART.13 - ACCEPTACIÓ

L’organització es reserva el dret de canviar el reglament, les dates i els recorreguts de les proves per causes justificades, si ho considera oportú, donant difusió als canvis i fent-ho públic a través de la web www.circuitapeu.com. Tots els participants, pel fet d’inscriure’s en el Circuit accepten aquest reglament.

ART.14 - PROVES FEDERADES DINS DEL CIRCUIT A PEU

En proves federades que es realitzen dins del Circuit a peu a la Marina Alta, podran participar tots els corredors/es que s’inscriguen a tot el Circuit sencer. El preu de les proves federades serà de 10 euros per a totes les persones que s’escriguen només a aqueixos tipus de carreres. Aquell corredor, al fet que aquest federat o federada amb un club diferent de l’inscrit/a en el CIRCUIT A PEU A LA MARINA ,aquesta carrera federada no li computarà cap punt obtingut en aqueixa carrera per a les classificacions del CIRCUIT A PEU A LA MARINA ALTA .